Byggeaffald som ressource

Hvordan håndterer vi affald på den bæredygtige byggeplads?
Det kommer vi et skridt nærmere, når ConTech Lab og WE BUILD DENMARK inviterer til workshop om ressourceeffektiv affaldshåndtering og gode måder at imødekomme fremtidige dokumentationskrav.

7. september 2023

13:00-16:00

Havnens Hænder

Refshalevej 165c, 1432 København

WORKSHOP:

Image Image Image

OM ARRANGEMENTET

Er du entreprenør og én af dem, der arbejder med affaldshåndtering i byggeriet? Og vil du ligesom os gerne udveksle erfaringer med branchens praktiske udfordringer? Så er det her arrangement for dig.


Byggebranchen har stigende fokus på bæredygtighed, og over de kommende år bliver der stillet flere krav til håndtering af byggeaffald, materialespild, mængdeopgørelser m.m. Det kræver nye arbejdsprocesser og vaner, hvis man ønsker en mere ressourceeffektiv og bæredygtig håndtering af byggeaffald, spild og overskudsmaterialer.


På workshoppen introducerer vi nyeste praksisnære forskning inden for affaldshåndtering, drøfter de kommende dokumentationskrav og bliver i fællesskab klogere på branchens praktiske udfordringer.


Workshoppen er henvendt til entreprenører, men også bæredygtighedsledere, DGNB-auditorer, leverandører af affaldsløsninger m.fl., der ønsker at være forberedt på kommende krav. Som deltager bidrager du med indsigter, som kan hjælpe ConTech Lab og WE BUILD DANMARK i gang med udviklingen af mere bæredygtig affaldshåndtering på byggepladsen, som er hjulpet på vej af teknologi og digitale værktøjer.

BAGGRUND

Igennem Den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK) testes forskellige tiltag og krav indenfor byggeri med et fokus på bl.a. at reducere den CO2-udledning , der kommer fra byggeaktiviteter, herunder også affaldshåndtering.

FBK er blot starten og det står stadig ikke klart, hvordan den bliver forankret.
Derimod vil EU-taksonomien og de mange direktiver under EU Green Deal betyde enorme ændringer i branchen, og stille nye krav til processer vedr. ressourceffektivitet, affaldshåndtering og affaldsforebyggelse.
Efter testperiodern bliver flere af disse tiltag og krav løbende lovpligtige, hvilket betyder, at byggeriets virksomheder skal have implementeret nye arbejdsvaner og metoder, der imødekommer kravene. Der er brug for, at vi i fællesskab bliver klogere på best practice, og at vi på sigt får udviklet løsninger, der kan hjælpe branchen med ressourceeffektiv og mere bæredygtig affaldshåndtering.

Dét arbejde foregår bl.a. i ConTech Lab regi i et stort projekt om minimering af ressourceforbrug på byggepladsen, som du kan læse mere om her og i WE BUILD DENMARK gennem samarbejdsprojekter med fokus på ressourceoptimering via analoge og digitale teknologier.

PRAKTISK

Deltagelse er gratis, men kræver din tilmelding via siden her.

Workshoppen kræver ingen forberedelse, men vi håber, at vi på dagen kan drøfte konkrete eksempler og udfordringer – så tag gerne dine kolleger og samarbejdspartnere med, som har andre perspektiver end dig.

OBS: Denne workshop foregår fysisk i København. Men ConTech Lab og WE BUILD DENMARK afholder en tilsvarende workshop i Horsens d. 14. september 2023. Klik her for at tilmelde dig workshop i Horsens.

PROGRAM

Workshop om Affaldshåndtering

13:00

Velkomst og introduktion

Definition – affald, spild, genanvendelse og genbrug. Hvilke udfordringer ser vi? Hvornår er noget affald eller spild?

13:10

Oplæg v. Via University College

Dorte Merete Jakobsen og Trine Dalgaard deler viden fra undersøgelsen: Den Frivillige Bæredygtighedsklasse – med fokus på krav 2: Ressourceanvendelse på byggepladsen. Et kvalitativt studie kombineret med intervention med praksis.

13:40

Udfordringer ved affaldssortering og registrering af spild

Kan leasing af byggematerialer være en mere bæredygtig løsning og reducere affald og spil i byggeperioden? Hvordan kan man opfylde dokumentationskravene i CSRD ved hjælp af data?

Pause - Kaffe og kage


14:30

Identificering af behov

Er den frivillige bæredygtighedsklasse det, I vil opnå?

Hvad mangler? Hvad skal der mere af?

14:50

Opsamling


15:15

Afrunding v. Mikkel Bredsgaard fra ConTech Lab

Overblik over kommende arrangementer indenfor ”bæredygtig byggeplads”

15:25