AI-drevet projektstyring

Fyldestgørende fremdriftsrapporter på et byggeprojekt er en manuel og tidskrævende opgave - selv med avancerede BIM-modeller og digitale værktøjer.

Men der findes teknologi og platforme, der kan understøtte og automatisere dele af opgaven. Det kan du høre mere om på webinaret her.

20. Marts 2024

11:00-12:00

Online

WEBINAR 2/2

Anvendelse af kunstig intelligens er på vej frem i byggeriet, og forude venter løsninger med stort potentiale til at effektivisere og forbedre processerne, som vi kender dem i dag.


Ét område, hvor det kan blive rigtig nyttigt at anvende AI, er understøttelse af arbejdet med projektstyring i udførelsesfasen, herunder stadeopgørelse og rapportering.


I dag sker stadeopgørelse typisk ved manuel opgørelse af projektets status og fremskridt i forhold til oprindelig tidsplan i Gantt-diagrammer eller Excel ark. Jo større byggeprojekt, jo mere kompleks en opgave står man overfor. Og selvom man anvender avancerede digitale værktøjer som BIM-modeller og lokationsbaseret planlægning står kvaliteten af en manuel stadeopgørelse ikke nødvendigvis mål med indsatsen, inden der er behov for næste opdatering.


Det er helt oplagt at få gjort de manuelle processer mere digitale, så entreprenørens tid kan bruges mere hensigtsmæssigt. Og der er allerede nu teknologi og platforme tilgængelige, som kan hjælpe til at løse opgaven.


Pionerprojektet “AI-drevet projektstyring”

I pionerprojektet om AI-drevet projektstyring vil ConTech Lab i samspil med NCC og den israelske softwarevirksomheden Buildots gøre branchen klogere på, hvordan AI kan understøtte arbejdet med stadeopgørelser.


Pionerprojektet er koblet til ét af NCCs konkrete byggeprojekter, hvor man forsøger sig med at koble 360-graders kameraer, BIM-modeller, tidsplaner og kunstig intelligens for at opgøre status over kvaliteten og styre fremdriften i byggeriet. Formålet med pionerprojektet er at vise branchen, hvordan AI-drevet projektstyring foregår i praksis samt gøre branchen klogere på muligheder og begrænsninger i at anvende kunstig intelligens til at understøtte projektstyring.

BAGGRUND

ImageImage

Om webinaret:

Dette er nummer 2 i rækken af webinarer om AI-drevet projektstyring. Her deles resultater og de læringer, vi indtil videre har fået ud af projektet.


Du kan bl.a. høre fra Simon Hald Andersen og Niels Frank Jensen fra NCC, hvad de indtil nu fået ud af at anvende AI-teknologi på deres projekt og om, hvordan Buildots fungerer ift. samarbejdet mellem bygherre og underentreprenører.


Desuden vil NCC dele en række anbefalinger til andre, der ønsker at afprøve teknologien. Se programmet for webinaret nedenfor


Praktisk:

Deltagelse er gratis og tilmelding foregår via denne side.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Annelise Hansen fra ConTech Lab.

PROGRAM

Velkomst og agenda

Hvad skal vi nå igennem på webinaret?

Resultater
Hvad har NCC indtil nu fået ud af at anvende AI-teknologi til projektstyring?

Hvilke forandringer har det ført med sig?

Hvordan er værktøjet blevet taget imod?

Samarbejde
Hvordan har Buildots fungeret i samspillet mellem bygherre og underentreprenører?

Kan teknologien understøtte bedre samarbejde?

Værdi

Et blik på resultater og dét, der kan måles.

Anbefalinger

Vigtige læringer fra NCCs projekt og anbefalinger til andre, der vil afprøve AI til understøttelse af projektstyring


Q&A

Deltagere kan stille spørgsmål.

Tak for i dag