Lancering af “National metode til kortlægning af bynatur”

Vi udvikler Danmarks første nationale metode for kortlægning af bynatur og lancerer nu første udgave, som skal testes i feltsæsonen 2023.


Vær med til lancering og hør mere om, hvordan du bringer metoden i spil og bidrager til at skabe en fælles praksis for forvaltning af bynatur.

8. Maj 2023

12:30 - 13:30

ONLINE LANCERING:

Online

OM ARRANGEMENTET

Byens natur er i stigende grad på den politiske dagsorden, og det er bredt anerkendt, at arealer til erhverv, rekreation og bebyggelse nødvendigvis må med i ligningen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at standse tabet af biodiversitet og samtidig øge kvaliteten af livet i byerne.


Registrering af bynatur er dog ikke praksis i Danmark, og derfor er der et meget dårligt vidensgrundlag for forvaltning og udvikling af natur i byerne.


ConTech Lab er gået sammen med SLA og har taget initiativ til at udvikle en national metode til kortlægning af bynatur i samarbejde med en gruppe af eksperter på området, herunder STED By og Landskab (Vilhelm Lauritzen Architects), Natur360, WSP, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Habitats og FUTURISTA.


I projektgruppen har vi mødt enorm interesse og opbakning og fået gode input til arbejdet via dialogmøder om emnet de seneste par måneder.


8. maj vil vi på et online møde lancere første udgave af en ”national metode for kortlægning af bynatur” og fortælle, hvordan du kommer i gang med at teste den og bruge den i praksis ifm. den forestående feltsæson. Efterfølgende er det planen, at projektgruppen skal arbejde videre på metoden, før den endelige metode udgives i starten af 2024.


Vi håber at se dig til online møde 8. maj.
Deltagelse er gratis, men det kræver tilmelding via siden her.


Har du interesse i at være med til at teste metoden, men ikke mulighed for at deltage i mødet 8. maj, beder vi dig om at melde din interesse på siden her: test national metode for kortlægning af bynatur

PROGRAM

Velkommen og kort introduktion til pionerprojektet ”National metode til kortlægning af bynatur”

12:30

Lancering og præsentation af metoden

12:35

Hvordan arbejder man med metoden i praksis?

12:50

Q&A v. Kristine Kjørup fra SLA & Christina Haupt Toft fra ConTech Lab

13:00