WE BUILD DENMARK og ConTech Lab inviterer til workshop om modulært byggeri.


Glæd dig til en spændende dag, hvor vi får sat advokater, arkitekter og ikke mindst udbydere af modulære byggeløsninger i spil.

23. OKTOBER 2023
12:30-15:30

BLOXHUB (Athen)

Bryghusgade 8, 3, 1473 København

ImageImage

WORKSHOP 2/3

Byggeproces og samarbejde i det modulære byggeri



Modulært byggeri har fået øget opmærksomhed i branchens søgen efter løsninger og byggemetoder, der kan gøre byggeriet kortere og mere bæredygtigt. Ved at anvende byggemoduler, der færdigproduceres på fabrikker og transporteres til byggepladsen, kan byggeriet effektiviseres, tidsplanerne forkortes, og miljøpåvirkningen kan formentlig reduceres.


Alligevel er vi i Danmark forbeholdende over for modulært byggeri sammenlignet med mange andre lande i Europa og Nordamerika


BUILD, Realdania By og Byg, WE BUILD DENMARK samt ConTech Lab vil i fællesskab undersøge økonomiske og miljømæssige forskelle mellem modulært og traditionelt byggeri.
Ud af projektet kommer en række branchefælles vurderingskriterier, der kan vise, i hvilket omfang modulært byggeri giver CO2-besparelser, kortere byggetid, kvalitet og færre fejl.


Denne workshop er nummer 2 af i alt 3 uafhængige workshops om modulært byggeri.
Du kan med andre ord deltage i workshop 2 uden at have deltaget i workshop 1 – og du er tilmed velkommen på alle tre workshops, hvis du interesserer dig for hele paletten.

Se overblik over workshoprækken nedenfor.

BAGGRUND

INDHOLD PÅ WORKSHOP 2

På workshop 2 skal vi dykke ned i de arbejdsprocesser og kontraktuelle forhold, der er forbundet med modulært byggeri og sammenligne med, hvad vi kender fra traditionelt byggeri. Desuden skal vi høre fra Magnus Kramhøft, der har stået for det første byggeri i industrialiserede halmelementer i Danmark.


Workshoppen vil være en kombination af oplæg og gruppediskussioner og vi sætter advokater, arkitekter og ikke mindst udbydere af modulære byggeløsninger i spil. Se det fulde program længere nede på siden.

Deltagelse er gratis - det kræver blot din tilmelding på siden her.

PRAKTISK

PROGRAM

WORKSHOP

Frokost og velkomst

Kort introduktion til modulært byggeri og dagens agenda

V. Mayes Ali, ConTech Lab

Oplæg: Hvordan er processen v. modulært byggeri – fra design til installation?

V. Simon Hasbøg, BM Byggeindustri

Oplæg: Arkitektens perspektiv på biogent modulært byggeri

V. Magnus Kramhøft, Henning Larsen

Pause


Procesmapping - traditionelt vs. modulært byggeri, inkl. diskussion om risici, god praksis m.m.

Oplæg: Kontraktuelle forhold ved modulært byggeri

V. Nicolaus Falk-Scheibel, Kammeradvokaten

Opsamling og afrunding

Tak for i dag